Sunday, 16 October 2011

Herfst


Autumn
Silk paper, acrylics and leaves

Met behulp van bladeren een compositie maken is niet gemakkelijk. Het effect van meerdere aandachtspunten is, dat we de neiging hebben om van verschillende punten een vorm te maken. Je ziet ze als een groep. Het plaatsen van de bladeren kan daarom een hele toer worden. Want, omdat het gaat om bladeren, moet het geen duidelijk gearrangeerd geheel worden. Bladeren vallen nu eenmaal willekeurig op de grond. Maar is dat dan een mooie compositie?

Als ik er nu naar kijk, wil ik weer een blaadje verplaatsen, omdat ik denk dat het er beter uit zal zien, maar dat deed ik de hele ochtend al en nu wil ik andere dingen doen ....

With leaves making a composition is very hard. The effect is that we have a tendency to create shapes by grouping these leaves. So placement can become very demanding. And because I am dealing with leaves it should not be obvious that it is my arrangement. Because leaves have to be arranged at random (by the forces of nature). But will that be a nice composition?
When I look at it now, I just want to move a leaf because I think it will look better, but I did this the whole morning and now I want to do other things....

2 hours later.... maybe just with these few leaves?

Sunday, 25 September 2011

kaarten van zijdevezels

zijdevezels geverfd met dye na flow
3 minuten in de magnetron

voorkant


 kaart voor pasgeboren baby van mijn collega
zijdeverf geverfd met dye na flow
gehaakte jurk
(die - na vastzetten op de zijde- er wat meer baby-achtig uitziet. De foto is van voor het vastzetten)

deze kaart is het niet geworden, maar die vind ik zelf wel erg leuk.

Sunday, 11 September 2011

zijdevezels bij Zijdelings

Afgelopen vrijdag volgden we (Marloes, Marjon) de mini workshop kaarten van zijdevezels gegeven door Gil de Vloo. Als je binnenkort een kaart van mij in de bus krijgt, dan weet je waar ie van gemaakt is...


Monday, 8 August 2011

De VOC in China en Japan

Ten tijde van de late Ming en de Qing is er geen openheid ten opzichte van het buitenland dat van overzee komt (Portugal, Nederland en Spanje).
Zelf onderneemt het Chinese hof wel maritieme expedities, maar dit heeft meer tot doel om eigen prestige te vergroten dan om daadwerkelijk overzeese handel te drijven.

In het midden van de 16e eeuw krijgen de Portugezen vergunning om een nederzetting te vestigen in Macao.
Doordat de VOC in Batavia in contact komt met Chinese handelaren en hun producten proberen ze vroeg in de 17e eeuw Macao te veroveren om ook directe handel te drijven, maar de inname mislukt. Wat wel lukt is om zich op Taiwan (Formosa) te vestigen. Van hier uit komt de handel tussen Japan en China op gang. Deze buitenlandse handel is echter wel aan strenge controle onderworpen.
Via officiële weg probeert de VOC handelsvoorrechten los te krijgen maar dat levert geen resultaat op. Pas in 1684 mogen buitenlanders jaarlijks enige tijd in Canton verblijven om te handelen onder streng toezicht. Uiteindelijk is de VOC zeer succesvol geworden in de handel met China.

Op dit moment loopt er in het Maritiem Museum in Rotterdam de tentoonstelling
Yin & Jan, China en Nederland door scheepvaart verbonden’
Maak kennis met de eeuwenoude handelsrelatie tussen Nederland en China, onze wederzijdse beïnvloeding en de belangrijke rol die de scheepvaart hierin heeft gespeeld. Zonder de Chinezen waren wij geen echte 'theeleuten' of verkochten we geen Delftsblauwe souvenirs. En zonder de Nederlanders had Hong Kong geen luchthaven in zee en was Shanghai geen wereldhaven. 

In de 2e helft van de 16e eeuw en begin van de 17e eeuw speelt Japan dus een essentiële rol in de handel met China. De westerse handel komt daarin terecht, want het is Chinese handelaren verboden om direct handel te drijven met Japan. China en Japan zijn op economisch gebied van elkaar afhankelijk, want Japan wil China's zijde en China wil zilver.
Zowel China als Japan hebben economische problemen. De oogst is slecht (a.g.v. een koude periode in de hele wereld), de graanprijzen stijgen, de markt klapt in, mede doordat er geen zilver meer is. Er gaat minder zijde naar Japan en de zijde prijs daalt. In het begin van de 17e eeuw sluit Japan zijn deuren om zich te concentreren op de eigen economie en kan er niet meer met hen gehandeld worden. Alleen de Hollanders wordt nog iets handel toegestaan.
Uiteindelijk leidt deze economische crisis in China tot de val van de Ming dynastie (1644). Na 1650 gaat het in Japan weer beter en maakt de VOC veel winst (1664-1673).

Wat zat er voor de Chinezen in? Welke goederen uit het Westen waren interessant voor de Chinezen?
Eigenlijk niet veel. Vuurwapens, kanonnen, wat wol en lakens en wat westerse exotica. Waaronder verrekijkers, prisma, horloges en speelklokken. Het museum speelklok in Utrecht heeft de afgelopen jaren 8 van deze speelklokken mogen restaureren. Deze 'SingSong's zijn schatten uit de Verboden Stad in Peking. Zij werden in de 18e eeuw (valt jammer genoeg buiten de periode van de Gouden Eeuw) verzameld door een van de Qing keizers. Tentoongesteld in Utrecht in 2010
De goederen werden aangevuld met specerijen, beesten, parels en bijgepast in zilver, wat uit Mexico gehaald wordt.  
Uit: aantekeningen en syllabus Sinologie 2010, tentoonstelling Yin en Jan

Volgende keer: Wat voor beeld hadden wij van de Chinezen?

Sunday, 31 July 2011

China in de periode van de Gouden Eeuw

Een stukje Chinese geschiedenis

De jaartallen van de Gouden Eeuw verschillen nogal wat, maar voor mijn onderwerp binnen de Gouden Eeuw ga ik uit van eind 16e eeuw en de 17e eeuw.
 
katoen, zijde, papier, waterverf
28x35cm

Wat gebeurde er in China in de periode van de Gouden eeuw?
Het heersende Chinese keizerrijk is in overgang van de ene dynastie in de andere. En deze periode heet: de late Ming en vroege Qing ca.1500-1680.

Hoe ziet de Chinese maatschappij in de laatste jaren van de Ming dynastie er uit?
Het beleid van de Ming keizers tot dan toe, was gericht op een stabiele maatschappij met daarin een bevolking die gefixeerd is binnen een systeem van erfelijke beroepsgroepen. Zo heb je onder andere militaire families, families van ambachtslieden, boeren. Daarboven een ambtelijk bestuursapparaat, de overheid.
Ambachtslieden moeten deels werken in de door de overheid ingestelde ateliers en zo betalen zij belasting.
Van dit (ideaal)beeld is in de late Ming nauwelijks meer iets van over.
Ambachtslieden bijvoorbeeld gaan zelfstandig voor de markt produceren en zij vervangen hun plicht tot corvee-dienst voor betaling van belasting in zilver.
Hierdoor neemt de behoefte aan zilver toe en ontstaat er zilverschaarste. En door deze toegenomen zilverbehoefte komt er een enorme groei op gang van zilver import uit Japan en later ook uit Mexico. 
De groei van de geldeconomie stimuleert de snelle expansie van de handel en het ambacht.

Het beeld van de late Ming doet denken aan de periode tussen de 9e en 11e eeuw (Tang dynastie), ook wel de Chinese gouden eeuw genoemd. De late Ming en vroege Qing is een periode van technische vooruitgang, maar er worden geen baanbrekende technieken uitgevonden zoals in de Tang dynastie. Dat wat al uitgevonden is, wordt geperfectioneerd: onder andere bij de productie en verwerking van zijde, porselein, papier en thee. 
uit: syllabus en aantekeningen sinologie rond 1990
Volgende keer: buitenlandse betrekkingen in de 16e en 17e eeuw

Monday, 25 July 2011

Gouden Eeuw – TeXperanto begint een nieuw onderwerp (even geleden)...

En ik begon met lezen.

Ik kan altijd nog een dikker boek nemen vond ik. Maar eerst ging ik mij inlezen met behulp van het boek 'Nederlandse geschiedenis in een notendop. Een dun boekje, waarvan de titel al prijs geeft dat het gaat om de Nederlandse geschiedenis in een notendop.

En dat was het.

De periode ervoor is ook wel belangrijk vond ik, opdat ik met enig begrip in de Gouden Eeuw zou belanden. Dat voorwerk hielp vast wel iets, maar jammer genoeg heb ik er niets van onthouden. Want voor ik het wist zat ik midden in de Gouden eeuw, zonder ook maar 1 smeuiig verhaal gelezen te hebben– een gemiste kans als je het interessant wilt houden trouwens. Kortom dit boek is geen aanrader.
Gelukkig kwamen die verhalen later wel, maar dan uit mijn eigen aantekeningen.

En zo is het allemaal begonnen...

aantekeningen Sinologie rond 1990

Wordt  vervolgd...

Sunday, 26 June 2011

Translucent within a framwork


The work: Translucent I
was exhibited in Karlsruhe, Germany
27 May 2011- 29 May 2011 as a part of a Dutch Exhibition with Quilten Speciaal 8 and 9. Translucent I
paperlamination, machine and hand embroidery
metal framework
60 x 60 cm

Mijn partner maakte de metalen lijst als vrijstaand kader. Het werk hangt erin en is ge-sandwiched tussen 2 transparante platen.
Jammer genoeg is de ophanging in het frame tijdens transport kapot gegaan en werd het werk tentoongesteld met wat improvisaties. Beter half gehangen dan niet! 
Nu is het weer gerepareerd.


My partner made ​​a free-standing metal framework for it. The work hangs inside the framework in between 2 layers of perspex.
Unfortunately, the suspension in the framework broke loose during transportation and the work was exhibited with some improvisations. Better this than nothing at all!
Now it is repaired as you can see.Sunday, 22 May 2011

Bandhani and Leheriya

Bandhani en Leheriya zijn traditionele Indiase bindtechnieken. Kamaldeep Kaur (India) gaf hierover de afgelopen dagen een workshop bij Zijdelings. Een interessante en leuke workshop, waarbij we veel proeven maakten en hard moesten doorwerken om de proeven ook daadwerkelijk af te krijgen - wat niet altijd lukte natuurlijk. Dat kwam - wist Kamaldeep te vertellen - omdat wij te veel zaten te kletsen en dan kan je niet hard doorwerken. Maar wij (pluralis majestatis) kunnen best multi-tasken! Laat ik dit maar niet vertalen...

This is a Leherya technique

I attended a workshop at Zijdelings with two friends. It was about Bandhani & Leheriya: revival of traditional Indian resist dyeing techniques given by Kamaldeep Kaur (India). An interesting workshop and we had a lot of fun. We made ​​many tests and had to work hard to get them all done.

Wednesday, 16 March 2011

mijn schetsboeken / keeping a journal

Het is een tijd geleden dat ik op het blog geschreven heb. Niet dat ik stilgezeten heb, maar er leek niet veel tijd over te zijn om iets op het blog te zetten.

Waar ben ik de laatste tijd mee bezig?
De voortzetting van onze quilten speciaal groep 9 - TeXperanto - komt om de paar maanden bij elkaar om onder begeleiding van Marijke Schurink te werken aan een opdracht.
De opdracht is om aan de hand van een gedicht (of regels uit het gedicht) een quilt of textielwerk te maken.
De laatste keer kwamen we bij elkaar in januari. Eigenlijk had ik tot dan toe alleen maar nagedacht en was er weinig uit mijn handen gekomen. Marijke - en ik geloof zelf de hele groep - hebben mij ervan overtuigend dat ik toch echt aan de slag moest.

Maar hoe?
Het bleek tijd voor een andere benadering. En voor die omslag had ik wat meer tijd nodig... enne 1 ding is zeker, dat lukt niet in je hoofd...

Daarvoor moet je aan de slag. Ik heb een start gemaakt met het houden van schetsboeken om zo de ontwikkeling van het komen tot een ontwerp in gang te zetten. Het duurde even voor ik ermee ging werken, want ik ben eerst gaan boekbinden (... beetje afleiding...)

Omdat ik soms meer tijd heb dan andere keren besloot ik eerst een schetsboekje te maken waarin ik ook nog eens kleine en grote blaadjes bij elkaar bond. Voor elke dag een blad.


It's a while since I wrote on this blog. Not that I've been doing nothing, but there seemed not much time left to write.
What am I doing doing lately?
The continuation of our Quilten Speciaal group 9 - TeXperanto - comes together every few months accompanied by Marijke Schurink, who help us working on an assignment.
The assignment is to make a quilt of textile work based on a poem.

The last time we met in January. Actually I did not do any hand-work for it except that I was thinking of it a lot. Marijke - and I believe the whole group - convinced me that I really had to go to work and make something.

But how?
It was time for a different approach. And for this change I needed some more time ... one thing is certain, you cannot design in your head ...

I've made ​​a start with keeping sketch books. It took a while before I started working with it, because I wanted to make my own books (little distraction ... ...)
Some days I have more time than other days, so I first decided to make a sketchbook in which I put small and large pages tied together. For each day one page.
En toen wilde ik natuurlijk een mooie omslag hebben (... nog meer afleiding...) en maakte ik deze 2 schetsboeken.

And then of course I wanted to have a beautiful cover (...more distraction ...) and I made these  
2 sketchbooks.Inmiddels heb ik de waarde ervan begrepen: er is een enorm verschil tussen iets uitdenken of het uit
je handen laten komen. Al tekenend, schilderend of collages makend kom je toch tot een ander ontwerp dan wanneer het proces zich grotendeels in je hoofd afspeelt.

Meanwhile I understood its big value: there is a huge difference between thinking about something or let it go through your hands. While you are drawing, painting or whatever (making collage, thread, fabric) you'll get a different design than when the process mainly takes place in your head.