Wednesday, 16 March 2011

mijn schetsboeken / keeping a journal

Het is een tijd geleden dat ik op het blog geschreven heb. Niet dat ik stilgezeten heb, maar er leek niet veel tijd over te zijn om iets op het blog te zetten.

Waar ben ik de laatste tijd mee bezig?
De voortzetting van onze quilten speciaal groep 9 - TeXperanto - komt om de paar maanden bij elkaar om onder begeleiding van Marijke Schurink te werken aan een opdracht.
De opdracht is om aan de hand van een gedicht (of regels uit het gedicht) een quilt of textielwerk te maken.
De laatste keer kwamen we bij elkaar in januari. Eigenlijk had ik tot dan toe alleen maar nagedacht en was er weinig uit mijn handen gekomen. Marijke - en ik geloof zelf de hele groep - hebben mij ervan overtuigend dat ik toch echt aan de slag moest.

Maar hoe?
Het bleek tijd voor een andere benadering. En voor die omslag had ik wat meer tijd nodig... enne 1 ding is zeker, dat lukt niet in je hoofd...

Daarvoor moet je aan de slag. Ik heb een start gemaakt met het houden van schetsboeken om zo de ontwikkeling van het komen tot een ontwerp in gang te zetten. Het duurde even voor ik ermee ging werken, want ik ben eerst gaan boekbinden (... beetje afleiding...)

Omdat ik soms meer tijd heb dan andere keren besloot ik eerst een schetsboekje te maken waarin ik ook nog eens kleine en grote blaadjes bij elkaar bond. Voor elke dag een blad.


It's a while since I wrote on this blog. Not that I've been doing nothing, but there seemed not much time left to write.
What am I doing doing lately?
The continuation of our Quilten Speciaal group 9 - TeXperanto - comes together every few months accompanied by Marijke Schurink, who help us working on an assignment.
The assignment is to make a quilt of textile work based on a poem.

The last time we met in January. Actually I did not do any hand-work for it except that I was thinking of it a lot. Marijke - and I believe the whole group - convinced me that I really had to go to work and make something.

But how?
It was time for a different approach. And for this change I needed some more time ... one thing is certain, you cannot design in your head ...

I've made ​​a start with keeping sketch books. It took a while before I started working with it, because I wanted to make my own books (little distraction ... ...)
Some days I have more time than other days, so I first decided to make a sketchbook in which I put small and large pages tied together. For each day one page.
En toen wilde ik natuurlijk een mooie omslag hebben (... nog meer afleiding...) en maakte ik deze 2 schetsboeken.

And then of course I wanted to have a beautiful cover (...more distraction ...) and I made these  
2 sketchbooks.Inmiddels heb ik de waarde ervan begrepen: er is een enorm verschil tussen iets uitdenken of het uit
je handen laten komen. Al tekenend, schilderend of collages makend kom je toch tot een ander ontwerp dan wanneer het proces zich grotendeels in je hoofd afspeelt.

Meanwhile I understood its big value: there is a huge difference between thinking about something or let it go through your hands. While you are drawing, painting or whatever (making collage, thread, fabric) you'll get a different design than when the process mainly takes place in your head.