Friday, 27 November 2009

LARGE WORK / GROOT WERK

Hier werkt Johan. Hij is zwart-wit fotograaf. Op de foto zie je maar een derde van het totale atelier.
We komen een aantal keer naar zijn atelier om te schilderen. Monumentaal werk maken, monumentaal in de zin van GROOT. In deze ruimte jezelf verhouden tot het werk is een totaal ander gevoel dan wanneer je met je kwast voor een ezel staat.
Het hele lijf doet mee aan de schilderbeweging.


En sowieso zonder trapje zou het niet gelukt zijn...
Ik schat dat het werk 3 meter lang is.

Over 2 weken komen we weer. Mijn plan is om dan met Procion te gaan werken.
wordt vervolgd dus....



This is Johan's studio. He is black and white photographer. What you see is only one third of the studio.
We come there a couple of times to paint (and play, and walk... it's soooo big),
making monumental work. Monumental in the sense of LARGE-BIG-HUGE.
To relate to the work in this space
is a totally different feeling than when your stand in front of a easel. The whole body participates in the brush movements.

Without a ladder I would not have succeeded...
I estimate that the work is 3 meter long.

In about 2 weeks we will come back. My plan is to work with Procion than.
To be
continued...

Sunday, 22 November 2009

And now something completely different / iets anders...

De huiswerk opdracht van de quilten speciaal cursus ging over spontaan werk maken, op papier. Dit schilderij gaat over omhullen - begrenzen. Zoals een jas je omhullen en begrenzen kan.
Aan alle kanten zie ik er sprookjesachtige figuren en dieren in en ben er erg tevreden over.
Ik heb er een canvas print van laten maken om te onderzoeken of ik het nog meer kan uitwerken met stof.




paper, acrylic paint, graphite pencil
60x60 cm

The homework assignment of the Quilten Speciaal course was about spontaneously working on paper.
This painting is about bound, border, wrap (too much English words and non of them is appropriate). Like a coat that surrounds you.

I am very pleased with it.
On all sides I see
fairy tale figures and animals.
I also have made a canvas print, to explore whether I can work further with fabric.

Sunday, 1 November 2009

Herstquilt opdracht Quilten Speciaal

De 10e opdracht van de cursus Quilten Speciaal: maak een herfstquilt waarin het ontvangen herfststofje verwerkt wordt.

Jammer genoeg is dat bij mij niet gelukt - het herfststofje erin verwerken dan.

spunfab with autumn-fabric
Dit zit er dus niet in - This is not in it

Na het maken van de ondergrond was het sowieso heel moeilijk om er iets passend-herfstigs bovenop te maken omdat ik de ondergrond te mooi vond om te bedekken. Daar gaat je plan!
Uiteindelijk heb ik het niet eens gebruikt omdat ik het liever zo wilde laten en heb een
2e ondergrond gemaakt die veel egaler is en meer passend.

Canvas, abacatissue, paper, gesso, brusho, acrylic paint, gel medium
Deze is het ook niet geworden - Finally I did not use this surface

Interessant vond ik het om te merken dat machinaal borduren totaal wegviel in de ondergrond.

Uiteindelijk is het dit geworden. Het werk heeft wat weg van spinnenwebben op een herfstochtend, vind ik.

Canvas, abacatissue, gesso, brusho, acrylic paint, gel medium, double cotton covered copper wire, machine embroidery

detail

The 10th assignment of the Quilts special course was making an autumn quilt. We had to use an autumn fabric in it. We all received the same one .
Unfortunately I did not succeed in that - in using that special fabric.

After making the surface it was very difficult to design something appropriate on top because I did not like to cover the surface. I liked it very much the way it is. There goes the plan!
Ultimately, I have not been using it and made a 2nd surface much smoother and more appropriate for the top.

I found it interesting to note that machine embroidery totally disappeared in the background by the way.
I think this work looks like cobwebs in the morning of an autumn day.